11.13.2009

Sawing Pag-ibig

[namantala sa Liwayway Magasin kaniadtong Nobiyembre 24, 2008]


Dinurog ang aking puso,
parang bato na pinukpok ng martilyo—
durog na durog—
hinipan ng hangin,
dinala sa isang lugar
na si Aeolus lang ang may alam.

Sino kaya kina Habagat at Amihan
ang muling magdadala sa kanya
sa kanyang pinggalingan?
O wala na ba talaga siyang pag-asa
na makabalik sa kanyang pinagmulan?

Siguro nama’y maaawa sa akin
si Aphrodite kung hihingi ako ng tulong sa kanya
na makabalik sa aking tahanan
at muling mabuo ang durog na puso.
Ipapangako ko sa kanya na kakalimutan ko
ang pumukpok nito.

No comments: