11.13.2009

Kalibotan sa Pantasya

[namantala sa Bisaya Magasin kaniadtong Disyembre 6, 2006]


Gikahinamang maadto
Sa mga batang agresibo
Tana kuyog kanako

Gusto mo bang mahimong si Snow White sa Snow White ug Pito ka Dwende?
Gusto mo bang madungog ang Christmas Carol ni Mickey?
Gidamgo mo bang mahimo kang sikat nga mouse detective?
Nindot ba ang kinabuhi ni Ariel sa The Little Mermaid?
Gusto mo bang mahimong usa sa Usa ka Gatos ug Usa ka Dalmatians?
O gikahinaman mo bang mahimong si Alice sa Wonderland?
Kinsay gusto nimo: ang prince o ang pauper?
Kanus-a kaha ka mahimong si Sleeping Beauty?
Kinsay mas gwapa ninyo, ikaw o si Cinderella?
mahimo ba kaha kang si Pinocchio kon mamakak ka?
Maunsa kaha si Peter Pan kung mokuyog niya si Bambi sa lugar ni Dumbo?
Ug, unsa kaha kung igsoon mo ni Winnie the Pooh?

Kinabuhi sa pantasya
Lahi ning kalibotana
Minugna lamang sa alamag
Gikulit sab sa alampat

Busa walay katinuoran
Apan leksiyon atong matagamtam
Sa kinabuhi mapahimuslan
Mahimo kitang bulahan.

No comments: