11.10.2009

Pagpintal sa Hangin

[namantala sa Bisaya Magasin kaniadtong Marso 18, 2009]

Sama ra sa pagkuha nimo sa tinta
Gikan sa kabinet ilawom sa lamesita,
Ug nakita nimo ang kaitom niini—
Sama sa duga sa nukos, sa ata
Nga aron unta ipanindot pa
Sa pintor alang sa iyang hinigugma.
Apan mitulo lag kalit ang tinta gikan sa brutsa
Ug mikampat sa gigambalayng obra—

Nahugaw ug nakampat ang papel
Nga gibutangan sa gidibuhong rosas
Miitom ang obra nga sama
Sa pagdag-om sa kalangitan tungod sa
Umaabot nga ulan—

Wala nay bili pa ang imong luha,
Wala nay bili pa ang imong paghilak,

Wala nay bili pa ang imong gigambalayng obra.

No comments: