11.10.2009

Rosas

[namantala sa Bisaya Magasin kaniadtong Marso 5, 2008]

Sama sa usa ka rosas, usa ka maanindot nga bulak

    Puting rosas, sama sa langgam nga pati
    Humot nga rosas, sama sa imong pahumot
    Preskong rosas, sama sa tawong bag-ong kaligo

Sama ka sa rosas,
usa ka mahal nga bulak

    Ang imong gugma alang sa imong hinigugma, lami
    Ang imong gugma alang sa imong hinigugma, mahal
    Ang imong gugma alang sa imong hinigugma, humot

Sama ka gayod sa rosas,
usa ka tunukong bulak

    Kay bisan ang imong punuan tunokon
    Apan ang imong bulak lahi
    
Usa ka lahing bulak, usa ka maanindot nga bulak.

Oo, usa ikaw ka rosas.

No comments: