1.23.2010

Kabuakong Kabuntagon

[namantala sa Bisaya Magasin kaniadtong Hunyo 17, 2009]

PUWAHON ang iyang ngabil, may foundation ang iyang nawong, pinadunghay ang iyang buhok nga kutob sa abaga nga gitarong sa iyang kamot nga binulokag rosas ang kuko, nagsul-ob siyag puting blaws ug itom nga eslaks, ug kita ang rosas usab ang iyang pedikyur tungod sa iyang brawn nga sandal nga may 2-inches nga tikod. Kapila na intawon naingon ani ang iyang dagway. Kapila na niya masul-ob ang iyang blaws ug eslaks. Hapit na gyod mahurot ang iyang lipstik ug foundation. Hapit na pod mapudpod ang tikod sa iyang sandal. Nabuslot na intawon ang iyang pitaka kay gibayad sa manikyurista. Apan, hangtod karon, wala pa gayod kini makada’g swerte sa iyang padulngan.

Ayaw kakulba! Taronga gyog tubag ang mga pangutana. Kalma lang gyod. Kalma lang, gisultihan niya ang babaye nga iyang nakita sa sa’min samtang nanudlay usa migawas sa iyang giabangang bording haws.

Pagkanaog niya sa iyang gisakyang multikab, bitbit ang usa ka brawn enbelop, nagdali siyang milakaw padu’ng sa opisina sa ginganlag KYLER V. PEREZ nga maoy mointerbiyo niya.

Samtang naglakaw padu’ng sa elebeytor, nabanggaan niya ang usa ka lalaking nag-itom og eslaks, bughaw nga long sleeves ug puting kurbata. Nahu’g ang gidala niining mga enbelop ug, sa way pagduha-duha, gitabangan niyag punit ang lalaki sa nabungkag nga mga enbelop ug nangayo dayon siyag pasaylo sa aksidenteng nahitabo.


AGOSTO 24, 1993

Inday Aria,

Komosta na ka diha, day? Nanghinaot mi nga naa kas maayong kahimtang.

Day, hhhhaaaaapppiiii bbbiiirrrttdddeeeyyyy!!!!!!

Usa na lang gyod ka semester day, makahuman na ka sa imong pag-eskuyla. Lipay kaayo ming tanan diri dihang nahibaw-an namo nga dagko ang imong mga grado tungod kay nabasa namo ang imong miaging suwat.

Ayaw gyog kalimot pagpasalamat sa Ginoo sa tanang mga grasya nga miabot nimo ug bugtong Siya ra ang nakahibawo sa atong umaabot. Ayaw gyod palabya ang usa ka adlaw nga wa nimo Siya pasalamati.

Day, hinumdomi baya nga ang Ginoo motubag sa tanan natong gipangayo sa saktong panahon. Kon unsa may problema nimo, ayaw gyod kalimot pagtawag Niya kay may tubag Siya sa tanang pangutana nga naghari sa atong galamhan.

Pila ka adlaw na lang day, pista na sa atong baryo. Buot ta ming maghikay og gamay pero di mahimo kay ang atong binuhing mga hayop alang man sa imong intrans sa sunod semester. Pero, ok ra, day. Manimba ug moapil na lang mis prosesyon. Ayaw na mig kabalak-i diri.

Inig kahuman nimo day, garbo gyod ka namo ni Papa nimo kay bisan nagtikad ra sa uma si Papa nimo ug naglabada ra ko, napahuman ka namo sa kolehiyo.

Usbon namo, hhhhaaaaapppiiii bbbiiirrrttdddeeeyyyy!!!!!!

Nagmahal,

Mama Tina, Papa Leo, ug imong mga igsoon


DISYEMBERE 14, 1993

Mama Tina, Papa Leo, Inday An-an, Dodong André, Khael, John, ug Manoy Josh,

Komosta namong tanan diha? Ma, Pa ayaw mo kabalaka nako kay naa kos maayong kahimtang.

Karon lang ko nakasuwat kay busy kaayo diri.

Pila na lang gyod ka buwan Ma, Pa makahuman na gyod ko sa akong kurso. Maningkamot ko nga makakita dayon og trabaho inig gradwar nako.

Salamat diay sa pag-greet ninyo nako sa akong adlawng natawhan. Ayaw kabalaka, Ma, kay kada adlaw kong nag-ampo. Way adlaw nga wa nako pasalamati ang Labawng Makagagahom.

Salamat kaayo Ma, Pa sa inyong mga sakripisyo. Di ta mo pakyason. Maningkamot ko nga mahaw-as ta sa kalisod.

Inday An-an, Dodong André, Khael ug John: taronga gyod ang inyong pag-eskuyla kay sa sunod kamo na sad ang moeskuylag kolehiyo ug magtinabangay ta sa pag-atiman nilang Mama ug Papa. Manoy Josh, tabangi gyod silang Mama ug Papa, ha.

Mag-ampo lang ta sa Ginoo.

Hapit na diay ang Pasko, Ma, Pa… Meri Krismas daan ninyong tanan! Bisan di ta
magkauban rong Pasko, maytag malipayon gihapon mo. Di lang ko mouli rong paskoha kay ang kwartang akong iplete ako na lang tigomon alang sa bayranan sa eskuylahan. Daghan man gong umaabot nga bayranan labi na kay mogradwar na ko sa Marso.

Maytag malipay mo sa akong nakuhang grado Ma, Pa. Gilakip man god nako ang kopya sa akong marka sa miaging sem.

Inday Aria


SEPTIYEMBRE 30, 1994

Inday Aria,

Komosta na ka diha, day? Hinaot nga naa kas maayong kahimtang.

Misulat ko nimo, day, tungod sa pagkasakit sa imong Papa. Miingon siya nga maglisod kuno siyag ginhawa ug daling kapoyon.

Niadto bitawng usang adlaw, samtang nagtikad si Papa nimo sa uma, nakuyapan siya. Maayo na lang kay kuyog niya ato si dodong André. Nangamay dayon siya sa iyang mga higalang nagtabanog ug nada’ nila si Papa nimo sa landong. Didto, gitabangan nilag paypay si Papa ug gibalitaan mi sa nahitabo sa higala ra usab ni dodong.

Gusto unta namong ipadoktor si Papa nimo apan wa man mi kuwarta. Mitambag si Iyo Nardo nimo nga patambalan ni Ka Pedro, kadtong manghihilot gani. Miingon man pod siya nga tungod ra tos kakapoy. Apan, hangtod karon, usahay maglisod man gihapog ginhawa si Papa nimo. Maong nakulbaan na ko.

Karon, wa na nako patikara sa uma si Papa nimo. Si Manoy Josh na lang nimo ang akong gipaga’m sa uma.

Ang imong upat ka manghod diay day Aria, nag-eskuyla na. Grade I si inday An-an, Grade III si dodong André, Grade V si dodong Khael ug Grade VI si dodong John. Miingon silang upat nga magtarong gyod silag eskuyla aron makahuman pod sa pag-eskuyla ug makatabang puhon.

Ayaw gyod ni kalimti day, ang Ginoo motabang gayod kon mangayo lang kag tabang.

Nanghinaot sab mi ni Papa nimo nga makauli ka na sa ato og balik.

Miss na miss na ka namo, day.

Iampo ka namong tanan diri nga madawat ka na sa imong trabaho. Hangtod na lang sa diri ang suwat namo nimo, day Aria.

Mama Tina, Papa Leo, ug imong mga igsoonOKTUBRE 13, Huwebes.

Ugma na gyod ang akong interbiyo! Tarongon gyod nakog tubag ang mga pangutana sa mointerbiyo nako. Kinahanglang makuha nako ang trabaho aron makabawos na kos mga sakripisyo ni Mama ug Papa.

Kinahanglang madawat na ko ron! Naluoy na ko ni Papa nga may sakit. Ginoo, tabangi ko nga madawat sa akong trabaho aron makatabang sa akong pamilya nga nangihanglan sa akong tabang.

Ganiha, miadto ko sa Sto. Niño aron magpasinu’g. Birthday man sad god ni dodong John! Tapos, mogradweyt na sad siya sa elementarya rong Marso. Gawas pa, gusto kong mangayog giya sa Ginoo aron makatubag kog tarong sa mga pangutana.

Mibawos pod diay ko ganiha sa suwat ni Mama nga miabot gahapon. Maytag inig dawat nila ato may trabaho na ko. Para may maayong balita na kong mahatag nilang Mama ug Papa.


PAGGAWAS niyas elebeytor, nangutana siya sa dyanitor kon asa ang CR. Nagdali siyang misu’d sa CR kay, tungod sa kakulba, puno na ang iyang pantog.

Gitan-aw niya ang iyang relo— 7:30. Trayenta minutos na lang, magsugod ang iyang interbiyo! Nagdali siyang migawas sa CR ug milahos sa opisina sa ginanganlag Kyler V. Perez.

Nakita niya ang sekretarya ini nga naglingkod sa iyang lamesa atubangan sa opisina sa iyang amo. Milingkod una siya sa gitudlong siya sa sekretarya. Dayon gitawag ang iyang nga’n ug gipasu’d sa opisina.

Naglingkod na ang mointerbiyo niya dihang misulod siya sa opisina. Pamilyar ang dagway ini: nag-itom og eslaks, bughaw nga long sleeves ug puting kurbata. Siya, siya gyod ang akong nabanggaan ganiha sa ground floor! mao ning mga pulonga ang misu’d sa iyang utok.

Misamot ang iyang kakulbang nabati. Nahadlok siya nga makasab-an o papaulion o ingnong di madawat tungod sa nahitabo ganiha.

Apan gisenyasan siya sa paglingkod. Milingkod siya ug miingon, “Thank you, sir,” ug mipuno, “Good morning also, sir,” nga gipakapinag ngisi.

So you are Ms. Aria Abuela?” bugnaw ang tingog nga iyang nadungog— way kasuko nga mibagal sa tingog ini.

Yes, sir. And sir, sorry for—”

Forget it.”

Mikatawa si Aria dungan sa gainterbiyo niya.

So, what can you say about yourself?” misugod siyag pangutana sa aplikante.

I’m Aria A. Abuela, a graduate of Cebu State College in Bachelor in Arts major in English.
I’m applying as a secretary of this company, sir. I’m willing to do my job well and I assure you sir that you will not have any problems with me,” mingisi siya sa gainterbiyo paghuman niyag tabi.

Mibawos sab kinig ngisi niya dungan sa pagtando-tando samtang nagbasa sa resumé sa dalaga ug miingon, “Ok, you’re hired. You’ll start working next week, Ms. Abuela.”

Thank you… thank you, sir,” gibayaw sa langit tungod sa tumang kalipay si Aria.PAG-ABOT niya sa iyang gisak-ang bording haws, tungod sa kalipay, nakalayat siya sa hangin. Naputol ang tikod sa iyang sandal apan mingisi ra gihapon siya kay, sa kataposan, nakadani na intawog swerte ang iyang di-na-magamit nga sandal, blaws ug eslaks, lipstik ug foundation, ug ang iyang manikyur ug pedikyur nga binulokag rosas.

Nahinumdom siya sa iyang pamilya. Nahinumdom siya sa kataposang suwat nga iyang gipada’.

Ug nahinumdom sab siya sa disgrasyang nahitabo ganiha nga nahimong taytayan alang sa bag-ong anib sa iyang kinabuhi.

(KATAPOSAN)

No comments: