2.08.2009

Ug Mibuntag Ang Nagmultong Kagabhion Sa Kinabuhi Ni Juana Dela Cruz

[namantala sa Bisaya Magasin kaniadtong Hulyo 18, 2007]


ALAS dos na sa hapon. Sama sa udtong tutok, init gihapon ang Adlaw. Tungod niini, nakadesisyon ang akong mga amo nga manulod sa usa ka resort. Nindot ang resort nga tupad sa usa ka habog nga hotel.


Sa dihang diha na mi sa sulod, nag-ilis dayon ang akong mga amo lakip na sa duha nila ka liwat nga lalakig babaye.

Wala pa gani ko kakuha sa lotion nga gisugo sa akong among babaye, mimandar dayon ang amo kong lalaki. Gipakuha niya ang iyang kawo nga nahabilin sa iyang bag nga didto sa sakyanan nila nga giparking gawas sa resort. Sa akong tan-aw, mga kuwarenta metros ang gilay-on sa ilang sakyanan gikan sa swimming pool nga ilang gikaligoan.

Nabalik ko sa swimming pool pagkahuman sa unom ka minuto. Mitulo ang singot sa akong agtang ug gitrapohan ko kini sa akong kamot. Nakapanghupaw ko tungod sa kakapoy… tungod usab sa kainit sa Adlaw.

Misakit ang akong tuhod maong molingkod unta ko sa lingkoranan. Apan wala pa gani ko makalingkod, may mibuto. Bomba! Segurado akong bomba kadto! Sa akong paminaw, gikan ang buto sa tupad nga edipisyo ning gianhian namo nga resort.

Natarantar ang mga tawo. Nagkaiyahay silag dagan. Padulong didto. Padulong dinhi. Lakip na ang akong mga amo. Ug ang mga liwat sab nila. Midagan sab kog ako. Nagkasaag-saag ko. Wa ko na sila hikit-i. Ang parkinganan sa sakyanan natabonan na sa nabuwandos nga mga concrete slab.

Mipadayon ko sa pagdagan. Midagan ngadto sa akong kagawasan…


ALAS dos sa hapon kadto nga miabot ko sa poder sa akong amo. Bisan bag-o pa lang kong naabot, wala pa gani ko kalingkod, nagpanon dayon ang mga sugo. Gipaluto ko. Gipalimpiyo sa sala. Sa mga kuwarto. Ug uban pa.

Lawom nang gabii dihang nahuman ko sa tanan nilang sugo. Midaguok ang akong tiyan. Miadto dayon ko sa kosina aron mokaon. Apan gikasab-an ko sa amo kong lalaki. Dili na kuno oras sa tingkaon. Mibalik ko sa kuwarto nga gitariya kanako ug pugsanong gipiyong ang mga mata. Wala ko kabantay sa pagtulo sa akong luha. Ug hangtod nga giganoy ko sa katulogon.

Banagbanag pa nga gipukaw ko sa amo kong babaye. Usik kuno ang ilang isuweldo kon dili ko momata og sayo. Bisan hapo ang akong lawas tungod sa kagutom ug kalapoy, napugos ko pagtimbakuwas aron pagsanong sa ilang mga sugo.

May higayon nga mayantak ang akong lihok tungod sa kalibog kon hain ang unahon sa nag-asod nilang sugo. Niini, siyagitan ug kasab-an dayon ko. Nakat-onan ko ra ang pagkaon nga alang lamang kanako. Apan wa sila masayod nga may mga higayon nga mangawat-kawat kog hungit sa mga pagkaon nga akong giandam alang nila.

Gusto unta kong mobalik sa Pilipinas o manarbaho na lag lain apan wala sila mosugot. Tungod niini, wala na ko makadawat og suweldo. Gibaharan pa ko nga patyon nila kon molayas man ugaling. Wala koy gikasulti. Nahadlok ko.


GABII na. Bisan sa kangitngit, gisugwakan ko sa kalipay nga nahilayo sa poder sa akong mga amo. Mangtas diay ang Lebanon. Mora kog langaw nga nasaag sa kalibotan sa mga lamok sanglit nag-inusara man lang ko karon ning dapita.

Wa na koy kahadlokan nga amo! Wa ko lang gani baleha ang kahawoy sa akong mga bagtak sa way puas nga binaktasay. Unya milingkod ko sa usa ka lingkoranan sa plasa nga akong nalabyan.May mihunong nga kotse sa akong atubangan. Migawas ang usa ka taas, guwapo, puti nga Amerikano. Miduol siya nako ug gipangutana ko niya kon kinsa ang akong gihulat. Mitubag ko. Wala. Dayon nangutana siya kon nganong ania ko dinhi ning mga orasa sa kagabhion.

Gisultihan ko siya sa hinungdan.

Gipugos kong di maulaw sa iyang pag-agda nako nga mangaon. Gigutom ko. Lagmit, namatikdan niya kini sa hinay kong lihok ug sa pagaw nga tingog. Nakigsulti ko niya pinaagi sa akong mata nga wala koy salig. Nangita kog seguridad. Dili siya daotang tawo, matod niya.
Nakapahiyom ko.


ALAS otso sa buntag ang flight sa ayroplano padulong sa Pilipinas. Apan alas siyete pa lang, diha na mi sa tugpahanan. Gipig-it ni Sam ang akong palad. Lagbas sa bildong bungbong sa departure area, nakita ko ang Adlaw nga misubang.

Wa na ko makabantay sa pagtaksi sa ayroplano sa runway. Ang akong nabatyagan mao nga gigakos ko ni Sam samtang nagdungan og lutaw sa panganod ang abyon ug ang akong kalipay…

(KATAPOSAN)

No comments: